Хубилай Сэцэн Хааны нэрэмжит
Одон Орон, Геофизикийн Хүрээлэн

Астрофизик