Хубилай Сэцэн Хааны нэрэмжит
Одон Орон, Геофизикийн Хүрээлэн

The International Conference
on Astronomy & Geophysics in Mongolia, 2017

1957-2017
60ЖИЛ